Privacy Policy

HERROEPINGSRECHT

DE KOPER HEEFT HET RECHT OM BINNEN EEN TERMIJN VAN 14 DAGEN ZONDER OPGAVE VAN REDENEN DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN.

DE HERROEPINGSTERMIJN VERSTRIJKT 14 DAGEN NA DE DAG WAAROP DE KOPER OF EEN DOOR DE KOPER AANGEWEZEN DERDE, DIE NIET DE VERVOERDER IS,HET GOED FYSIEK IN BEZIT KRIJGT.

OM HET HERROEPINGSRECHT UIT TE OEFENEN, MOET DE KOPER DE FIRMA LINGERIE CARESS VIA EEN ONDUBBELZINNIGE VERKLARING (BV. SCHRIFTELIJK PER POST OF PER E-MAIL) OP DE HOOGTE STELLEN VAN ZIJN/HAAR BESLISSING DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN.OM DE HERROEPINGSTERMIJN NA TE LEVEN VOLSTAAT HET VOOR DE KOPER OM ZIJN/HAAR MEDEDELING BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT TE VERZENDEN VOORDAT DE HERROEPINGSTERMIJN IS VERSTREKEN.DE KOPER DIENT LINGERIE CARESS VIA E-MAIL OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN HET FEIT DAT HIJ/ZIJ DE PRODUCTEN WENST TERUG TE ZENDEN, MET VERMELDING VAN HET BETREFFENDE ARTIKELNUMMER, DE PRODUCTEN EN DE HOEVEELHEID.

EEN TERUGBETALING ZAL WORDEN TOEGEKEND NADAT DE PRODUCTEN ZIJN ONTVANGEN EN GECONTROLEERD. DE KOPER DRAAGT ALLE DIRECTE KOSTEN DIE ONTSTAAN TEN GEVOLGE VAN DERGELIJKE TERUGZENDING.

ALS DE KOPER DE OVEREENKOMST HERROEPT, ONTVANGT HIJ/ZIJ ALLE BETALINGEN DIE HIJ/ZIJ TOT OP DAT MOMENT HEEFT GEDAAN, ONVERWIJLD EN IN IEDER GEVAL NIET LATER DAN 14 DAGEN NADAT LINGERIE CARERSS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE BESLISSING VAN DE KOPER OM DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN,

CARESS BETAALT DE KOPER TERUG MET HETZELFDE BETAALMIDDEL ALS WAARMEE DE KOPER DE OORSPRONKELIJKE TRANSACTIE HEEFT VERRICHT; IN IEDER GEVAL ZAL VOOR DE KOPER VOOR ZULKE TERUGBETALING GEEN KOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT.

DE KOPER IS ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR DE WAARDEVERMINDERING VAN DE GOEDEREN DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DE GOEDEREN.DE KOPER KAN ZICH, NAAST DE GEVALLEN OPGESOMD IN ARTIKEL VI.53 VAN HET WETBOEK ECONOMISCH RECHT, TENSLOTTE NIET BEROEPEN OP ZIJN/HAAR HERROEP INDIEN DE GERETOURNEERDE PRODUKTEN GEWASSEN,GEDRAGEN, BESCHADIGD, ONVOLLEDIG OF GEBRUIKT ZIJN.

U kan dus het product terug sturen, binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de levering. Gelieve ons vooraf een seintje te geven. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.De goederen dienen ongebruikt, ongewassen en volledig te zijn (inclusief labels,kaartjes,…) en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn van 3 werkdagen na de kennisgeving. De goederen zijn zichtbaar gelabeld, zonder deze labels kan het goed nooit geretourneerd worden. Schoenen dienen binnen en op een zuivere,zachte ondergrond gepast te worden Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.Artikels die online aangekocht werden moeten in de winkel worden omgeruild of teruggestuurd worden naar volgend adres:

Lingerie Caress

Dokter Roosensplein 43

2930 Brasschaat

Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. Caress kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen

 

BIJ OVERMATIGE TERUGZENDINGEN VAN BESTELLINGEN DOOR DE KOPER BEHOUDT CARESS ZICH HET RECHT VOOR OM TOEKOMSTIGE BESTELLINGEN TE WEIGEREN.